Elektronikus kereskedelemi nyilatkozat
 
Viszonteladó tudomásul veszi és kijelenti, hogy az LASS-Print Kft. webshopjában történt rendeléseinél az alábbi feltételeket maradéktalanul elfogadja.
 
1. A LASS-Print Kft. és a Viszonteladó közötti elektronikus kereskedelem során Viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.
2. A LASS-Print Kft. elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül egyedi jelszóval (továbbiakban: Jelszó) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával Viszonteladó közvetlen információt szerezhet a LASS-Print Kft. rendelhető  termékeiről A Jelszó azonosítja a Viszonteladót, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést Viszonteladó megtette.
3.A regisztráció jóváhagyásával az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes adatokat a LASS-Print Kft. nyilvántartsa. A LASS-Print Kft. a nyilvántartott adatokat kizárólag saját marketing és statisztikai célok érdekében használja fel, azokat harmadik személy részére nem adja ki. Az ügyfél a regisztráció elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
4. Viszonteladó teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért. A LASS-Print Kft nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár Viszonteladónál, akár harmadik személyeknél. Viszonteladó köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.
5. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti a LASS-Print Kft. számítógépes rendszere. A LASS-Print Kft. a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén értesítést küld Viszonteladó részére.
 
Információkérés